RSS

Ben de Graaff vervolgt DESSO tapijt in Cradle to Cradle traject

In 2 informatiedagen in het van Abbe Museum in Eindhoven heeft DESSO tapijt Waalwijk een uiteenzetting gegeven over haar plannen met het Cradle to Cradle Concept. C2C oprichter Prof.Dr. Michael Braungart gaf hier zijn visie op de toekomst.

Met het Carpet Take Back programma is een terugnamesysteem geïntroduceerd waarbij gebruikt tapijt wordt verzamelt voor recycling. Desso geeft hiervoor als garantie ook eenTake Back certificaat af.

DESSO gebruikt Refinity als innovatieve techniek om teruggenomen tapijt te splitten, om garens en rug te scheiden, zodat deze materialen gerecycled kunnen worden.

Ben de Graaff Project is als partner installateur betrokken in het Cradle to Cradle concept van DESSO.

Aanvullend nieuws:

De eerste gerealiseerde projecten in DESSO Airmaster, een nieuw revolutionair tapijt dat de lucht zuivert, worden positief ontvangen. Vraag om een nader gesprek met een van onze adviseurs.