RSS

Ben de Graaff neemt Eliëns interieurprojekten over.

Wij zijn erg blij u te kunnen mededelen, dat afgelopen vrijdag met de curator overeenstemming is
bereikt over de doorstart van Eliëns Interieurprojekten.
Een afgeslankte groep medewerkers blijft in de nieuwe onderneming opereren onder dezelfde naam
Eliëns Interieurprojekten in intensieve samenwerking met Ben de Graaff project bv. Met deze samenwerking wordt de grootste professionele interieur inrichter op gebied van vloer- en raambekleding gevormd.

Deze nieuwe Brabantse samenwerking biedt kansen op noodzakelijke kostenreductie en schaalvergroting in deze tijd,
waarmee het bestaand ambachtelijk vakmanschap van de bedrijven kan worden voortgezet.

Het in Zuid-Nederland sterke Eliëns blijft onder dezelfde gegevens bereikbaar.
We verheugen ons op een prettige voortzetting van de relatie.

 

Directie Ben de Graaff project bv

Philus van Laarhoven
Geertjan Kolen

Eliens Ben de Graaff project