RSS

VCA certificaat Ben de Graaff

VCA staat voor Veiligheidschecklist Aannemers. Een bedrijf dat een VCA-certificaat bezit heeft een intern plan over veiligheids-, gezondheids- en milieu-aspecten. Enkele criteria daarvan zijn ook opgenomen in de Arbo-wetgeving.

VCA is een veelzijdig en compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven objectief en structureel kunnen worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem (VGM is Veiligheid, Gezondheid, Milieu).

Deze standaard, de VCA, is inmiddels uitgegroeid tot een algemene en internationaal toegepaste meetlat voor VGM-beheersystemen van uitvoerende (opdrachtnemende) bedrijven.

Opdrachtgevers hebben er alle belang bij dat op hun bedrijfsterreinen en locaties veilig en verantwoord wordt gewerkt. Hetzelfde is uiteraard van toepassing op opdrachtnemende bedrijven en uitvoerenden. Niemand zit immers op een ongeval te wachten!

Er wordt voortdurend gewerkt aan verbetering in verband met veranderende wet- en regelgeving, nieuwe (milieu)technische inzichten en (internationale) ontwikkelingen.

Certificaat Ben de Graaff :