Multifunctioneel Centrum Balade

Pluspunt Balade: optimale samenwerking op de werkvloer

In 2004 hebben de gemeente Waalwijk en Casade Woondiensten het initiatief genomen om aan de Heermanslaan in Waalwijk de functies onderwijs, zorg, welzijn en wonen integraal te huisvesten en daarmee een voorziening te maken met uitstraling naar de omliggende wijken. Het programma bestaat uit onder andere een basisschool, een gymzaal, een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, medische functies zoals een huisartsenpost en een tandarts, maatschappelijk werk, sociaal culturele functies zoals een grand-café en cursusruimten, appartementen voor begeleid wonen en woningen voor senioren.
Dit programma is de onderlegger voor het idee; een gebouw in kruisvorm.
Op deze wijze ontstaat een complex dat samenwerking en dwarsverbanden mogelijk maakt door de aanwezigheid van een knooppunt. In de vleugels kunnen functies een eigen specifieke omgeving realiseren en optimaal inspelen op de ruimtebehoefte. Door de kruisvorm ligt het zwaartepunt van het gebouw midden op het terrein en blijven de randen van de locatie zoveel mogelijk vrij waardoor het groene karakter van het gebied gehandhaafd blijft. Onder het complex zijn parkeerplaatsen voorzien in een verdiepte parkeerlaag, bestemd voor bewoners en medewerkers van de gehuisveste functies.

Ben de Graaff Project realiseerde : 3500m2 marmoleum, 3200m2 nora rubber, 600m2 vinyl en 500m2 heuga tapijt